Grenland Group er i sluttforhandlinger om en totalleveranse av en semi-submersible plattform av typen P007, og har inngått en pre-EPC-avtale med en norsk kunde. Avtalen har en verdi i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner. Partene tar sikte på at endelig totalkontrakt inngås i begynnelsen av oktober 2007. Grenland Group er i sluttforhandlinger om en totalleveranse av en semi-submersible plattform av typen P007, og har inngått en pre-EPC-avtale med en norsk kunde. Avtalen har en verdi i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner. Partene tar sikte på at endelig totalkontrakt inngås i begynnelsen av oktober 2007. Avtalen viser at Grenland Groups egenutviklede riggdesign er attraktiv i markedet og at Grenland Group med dette tar steget inn i markedet for større EPC-leveranser, heter det i en melding.