Hevder Forsvaret hevnet kritisk artikkel

Redaktør Gunnar Vetlejord hevder Forsvaret kastet ham ut fra kontoret hans fordi han skreven kritisk lederartikkel om Karlsvik-saken.

Næringsliv

Vetlejord føler seg sikker på at grunnen til at han måtte forlate kontoret sitt på marinebasen Haakonsvern var at han skrev en kritisk lederartikkel om hvordan Forsvaret håndterte Atle Karlsvik-saken. Mandag trakk han seg som redaktør i det militærfaglige tidsskriftet Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.I lederartikkelen står det blant annet at «Atle Karlsvik har vært et medieoffer, skapt av forsvarsledelsen og pressen sammen» og at «framferden til forsvarsledelsen er ikke bare pinlig, den er skammelig og uverdig.»Ifølge TV 2 bekrefter anonyme kilder at generalinspektøren for Sjøforsvaret, Jan Erik Finseth, reagerte så kraftig på innholdet i lederartikkelen at han umiddelbart skal ha gitt ordre om at redaktøren ikke lenger få ha kontor på marinebasen. Han skal også ha truet med å kutte støtten til Sjømilitære Samfund, som utgir bladet.Presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvarsstaben, Jan Ketil Steine, hevder imidlertid at avgjørelsen om å kaste ut Vetlejord ble tatt før artikkelen sto på trykk. Avgjørelsen skyldtes ifølge Steine at det ville se rart ut om utenforstående ble forsynt med kontorplass på Forsvarets regning. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv