Terras Jan Andreassen mener etter hva Finansavisen erfarer at Norges Bank tar feil når produksjonsgapet brukes for å måle hvor stram økonomien er. Før jul i fjor ble trendveksten i norsk økonomi anslått til like under 3 prosent av SSB. Nå er anslaget hevet til 3,4 prosent, hvilket kan bety at Norges Bank overdriver i vurderingen av presset i norsk økonomi.Andreassen mener man ikke kan stole på produksjonsgapet som indikator for presset i økonomien. Sjeføkonomen blir ifølge avisen overrasket når han hører om endringene i SSBs beregninger av trendveksten.- Jøss, 3,4 prosent? Jeg har gått ut fra 3 prosent. Dette er en veldig positiv melding for reallønnsveksten, boligprisene og bedriftenes overskudd i årene som kommer. Jo høyere trendvekst, jo større rom er det for velstandsutvikling. Nå kan vi unne oss en runde på byen, sier Andreassen ifølge avisen.