Europakommisjonen nedjusterer sitt anslag for BNP- veksten i eurosonen i 2007 fra 2,6 til 2,5 prosent, fremgår av nye prognoser ifølge Reuters. Inflasjonsanslaget blir samtidig oppjustert fra 1,9 til 2,0 prosent.