Goro Yoshizaki og hans medarbeidere ved Universitetet for marinvitenskap og teknologi i Tokyo har fra før lykkes i å få hannlaks til å produsere levedyktige ørretsædceller ved å sprøyte celler fra beslektede ørretarter inn i laksen.Nå har forskerne tatt arbeidet ett skritt videre, skriver forskningsnettstedet .I en ny studie som er presentert i forskningstidsskriftet Science, viser de hvordan laksepar kan gi liv til ørretyngel.Ved å sprøyte stamceller fra regnbueørret inn i lakseembryoet har forskerne fått den voksne laksen til å produsere ørretsædceller og ørretegg. Resultatet er friske ørretavkom. (©NTB)