På ekstraordinær generalforsamling i OHI AS 12. september ble forslaget om å fusjonere OHI AS med Odim AS trukket av styret i OHI. Generalforsamlingen hadde ikke innsigelser til dette, og den planlagte fusjonen ble dermed ikke vedtatt på denne generalforsamlingen. På ekstraordinær generalforsamling i OHI AS 12. september ble forslaget om å fusjonere OHI AS med Odim AS trukket av styret i OHI. Generalforsamlingen hadde ikke innsigelser til dette, og den planlagte fusjonen ble dermed ikke vedtatt på denne generalforsamlingen. Bakgrunnen for at styret valgte å trekke forslaget relaterer seg til at en større minoritetsaksjonær har stilt spørsmål ved den eksterne verdivurdering som er gjort av OHI i forbindelse med fusjonen, heter det i en melding. Verken styret i OHI eller Odim ASA, som største aksjonær i OHI, ønsker at minoritetsaksjonærer i OHI skal føle usikkerhet rundt verdivurderingen, og fusjonen ble derfor foreløpig stanset. Prosess for å verifisere riktigheten av verdivurderingen er igangsatt.Odim ASA eier i dag 84,5 prosent av utestående aksjer i OHI AS. Øvrige aksjonærer i OHI AS er Norsk Vekst ASA med 10,0 prosent mens øvrige aksjonærer sitter på 5,5 prosent.