DOF Subsea har fått en 3-årig avtale verdt 500-650 millioner kroner med Chevron, og gjelder leveranse av skip, ROV-, Survey- og ingeniørtjenester utenfor Brasils kyst, heter det i en børsmelding. DOF Subsea har fått en 3-årig avtale verdt 500-650 millioner kroner med Chevron, og gjelder leveranse av skip, ROV-, Survey- og ingeniørtjenester utenfor Brasils kyst, heter det i en børsmelding. Kontraktssummen gjelder den faste delen av kontrakten, men avtalen inkluderer to 1-årige opsjoner.Arbeidet skal utføres av skipet Aker ROV06, som bygges i Brasil og skal leveres 3. kvartal 2008. DOFs datterselskap Norskan som drifte skipet.