Ikke alle som har ansvar på sykehusene griper inn dersom de ser at en turnuslege fungerer for dårlig. I stedet blir personen sendt videre i turnustjenesten, skriver Vårt Land.- Det er forbausende hvor ofte det først er veilederen i det siste leddet, kommunehelsetjenesten, som tar affære, sier Per Haugum, direktør i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).- Da lurer jeg på hva som har skjedd i løpet av seks års medisinstudier og ett års turnustjeneste på sykehus. Hvorfor har ingen reagert før? spør han.Haugum mener SAFH bare ser toppen av isfjellet, og sier at da kontoret ble etablert i 2001 hadde de to-tre slike tilfeller i året, mens de nå er oppe i fem-seks tilfeller til enhver tid.- Veilederne må gi ordentlig oppfølging og korrigering. Hvis noen ikke gjør den jobben godt nok og er mer opptatt av egen bekvemmelighet, da vil hele systemet spille fallitt, mener han. (©NTB)