Konsumprisindeksen for medlemslandene i ØMU klatret 0,1 prosent på månedsbasis i august. Det siste året har prisene steget 1,9 prosent . Konsumprisindeksen for medlemslandene i ØMU klatret 0,1 prosent på månedsbasis i august. Det siste året har prisene steget 1,9 prosent . Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.