Staten har mange offentlige nettportaler på internett.
Norge.no, minside.no og regjeringen.no
er de mest brukte, men er ikke blant de mest brukervennlige.- Jeg innrømmer at vi ikke har vært gode nok. Det handler om hva man har prioritert. Nå skal vi gå igjennom statens informasjonspolitikk, sier Heidi Grande Røys til Aftenposten.Fra 1. januar 2008 opprettes det et nytt direktorat som skal jobbe med samordning og standardisering av informasjon på nett på tvers av forvaltningen.Informasjonsrådgiver i Norges Juristforbund, Knut Natvig, har tidligere kritisert offentlige nettsider for å favorisere de ressurssterke.- Andre kan falle av. Hvis de offentlige nettportalene for informasjon er så tunge og dårlige at mange gir opp, blir det feil, sier Natvig. (©NTB)