Petter Stordalens Home Properties har ifølge Reuters inngått en avtale med Aberdeen om kjøp av seks hotell. Avtalen er betinget av at Aberdeens bud på Norgani aksepteres.Aberdeen Property Invstments har bydd 88,50 kroner per aksje i Norgani og har satt et akseptkrav på minst 90 prosent.Verdien på hotellene skal beløpe seg til 2,4 milliarder kroner med en direkteavkastning på ca. 4,75 prosent, ifølge byrået.