På bakgrunn av de påstander som rettes mot selskapet om ulovlig giftdumping i Oslofjorden, har styret i Secora AS initiert intern og ekstern granskning av prosjektet, fremgår det av en melding. På bakgrunn av de påstander som rettes mot selskapet om ulovlig giftdumping i Oslofjorden, har styret i Secora AS initiert intern og ekstern granskning av prosjektet, fremgår det av en melding. Styret tar saken svært alvorlig og har initiert undersøkelser. Det vil derfor umiddelbart bli iverksatt ekstern granskning av prosjektet, i tillegg til de undersøkelser som gjennomføres internt i selskapet.