Thon Hotel Europa og Thon Hotel Spectrum føyer seg inn i rekken av Miljøfyrtårn-sertifiserte Thon-hotell. Nå er det bestemt at alle Thon-hoteller skal Miljøfyrtårn-sertifiseres innen utgangen av 2008, går det frem av en melding.Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og vi har et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har ca 2 mill gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi gjør vi en betydelig miljøinnsats, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels.Når et hotell Miljøfyrtårn-sertifiseres innebærer det mange konkrete miljøtiltak:- Reduksjon av avfall og miljøvennlig avfallshåndtering- Innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter- Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø- Økologisk mat.I tillegg har Olav Thon Gruppen, som Thon Hotels er en del av, satt i gang et omfattende energisparingsprosjekt i regi av Enova. Dette har hittil resultert i en årlig besparelse på 26,4 GWh og dette tilsvarer en kostnadsbesparelse på over 20 millioner kroner.