Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore ASA har 11. september 2007 kjøpt 5.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASA til kurs 60,62 kroner. Meling har etter denne handelen tilsammen 31.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASAAdministrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore ASA har 11. september 2007 kjøpt 5.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASA til kurs 60,62 kroner. Meling har etter denne handelen tilsammen 31.000 aksjer i Eidesvik Offshore ASA