Den tidligere eiendomssjefen i Undervisningsbygg i Oslo startet tirsdag sin egen forklaring på hvordan han kunne underslå nærmere 90 millioner kroner fra osloskolen. Også fra årene før han arbeidet i det kommunale eiendomsselskapet, underslo han flere millioner kroner gjennom jobben i forvaltningsselskapet NEAS.Sammen med en medtiltalt 70-åring skal Murud ha startet i det små med å skrive fiktive fakturaer. Han oppdaget at mange gårdeiere opererte med store budsjetter for vedlikehold. Selv om han greide å foreta reparasjoner for halvparten av summen, leverte han regninger på det som var tett opptil gårdeierens planlagte utgift.- Det var spesielt på jobber der det var vanskelig å kontrollere hva som var utført. Det kunne for eksempel være branntetting i ventilasjonsanlegg. De aller færreste var inne i en ventilasjonssjakt for å kontrollere at jobben var gjort, sa Murud i retten.Den medtiltalte 70-åringen drev et eget firma som leverte håndskrevne fakturaer til Murud. Eiendomsforvalteren laget maskinskrevne fakturaer som han leverte inn til sin egen arbeidsgiver- Disse fakturaene - skrev du dem hjemme eller på jobb, spurte aktor Carl Fari.- Jeg skrev dem hjemme - det ville være rart å gjøre det på jobb, for å si det sånn, svarte Murud tørt.