Ifølge Aker Yards har finske arbeidere innefor mekanisk industri gått ut i streik, noe som i løpet av uken kan påvirke selskapet.Aker Yards har 4.000 ansatte i Finland. Rundt 500 ansatte i Aker Yards er direkte involvert av streiken, hvorav 400 formenn.