Styret i Adresseavisen ASA har besluttet å legge ut lokalene til Adresseavisen og Adressa-Trykk på Heimdal for salg, fremgår av en børsmelding fredag. Den totale bygningsmassen som selges er på 23.664 kvm, hvorav 13.146 kvm benyttes av Adresseavisen og 10.518 kvm av Adressa-Trykk. Både Adresseavisa og Adressa-Trykk ønsker tilbakeleieavtaler hvor bygget leies tilbake i sin helhet.