Minst 10 av pasientene ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet har fått sykdommen Listeriose etter at de er blitt angrepet av listeriabakterier.Sykdommen arter seg som en type blodforgiftning og den kan også føre til hjernehinnebetennelse.- En alvorlig syk pasient er død, og vi mistenker at infeksjonen av listeriabakterien var den direkte foranledningen, sier leder av avdeling for sykehushygiene, Egil Lingaas, til NTB. Han opplyser at de to sykehusene har felles kjøkken og at mat fra dette kjøkkenet trolig er årsaken til bakterieangrepet.- Vi har tatt en rekke prøver av matvarer som nå er til analyse i laboratoriet til Norsk Matanalyse og venter spent på svarene. For sikkerhets skyld er imidlertid all mat fra kjøleskapene i de to sykehusene kastet.Rikshospitalet-Radiumhospitalet tilhører samme helseforetak og ligger med noen kilometers mellomrom på vestkanten i Oslo.Lingaas opplyser at alle sykehus rundt om i landet som har hatt pasienter på Rikshospitalet eller Radiumhospitalet onsdag ble orientert om bakterieangrepet. (©NTB)