DOF ASA har kjøpt 1.000.000 aksjer i DOF Subsea ASA til kurs 44,29 kroner. DOF ASA sin nye beholdning etter dette er 11.773.695 aksjer. I tillegg eier DOF ASA 47.769.266 aksjer gjennom datterselskapet DOF Rederi AS.