Tidligere stortingsrepresentant, fiskeriminister og riksrevisor Bjarne Mørk Eidem er én av seks medlemmer i Riksrettsutvalget, som skal dømme i saker mot statsråder, høyesterettsdommere og stortingsrepresentanter. I vår søkte han om å få være meddommer, men fikk avslag fordi han er for gammel, skriver Dagsavisen.- Jeg synes det er en nedvurdering av de eldre som er helt uakseptabelt. De aller fleste over 70 år er oppegående mennesker, akkurat som de fleste yngre er det, sier Mørk-Eidem.Førsteamanuensis Karen Christensen ved Sosiologisk institutt i Bergen mener det er forkastelig at Staten ekskluderer en gruppe borgere på bakgrunn av alder.- Å innføre aldersgrense for meddommere står ikke i forhold til samfunnstendenser som at folk har god helse og lever lenger. Det er viktig at man ikke tar stemmen fra de eldre, selv om de har gått ut av arbeidsmarkedet, sier Christensen.Hovedbegrunnelsen for aldersgrensen er at aldersgrensen for fagdommere er 70 år. I tillegg slipper man å foreta en vurdering av om en person er egnet til å være meddommer på bakgrunn av alder.- Staten burde heller jobbe med å lage ordninger for å luke ut de over 70 år som av en eller annen grunn ikke er skikket, sier Mørk-Eidem. (©NTB)