De fire er tiltalt etter straffelovens paragraf 229, legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Det er satt av tre uker til saken.Det var en intern maktkamp i den muslimske menigheten Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Urtegata 11 i Oslo som førte til at menn i bønn ble angrepet av flere personer utenfra med kniv og balltre.Seks-sju personer ble skadd, fire av dem så alvorlig at de måtte til legevakten for behandling - en med kuttskader i hodet, en med stikkskader i magen og to med stikkskader i hendene.MaktkampEn intern maktkamp mellom to fraksjoner innad i moskeen skal ha vært årsaken til voldsepisodene. Mohammad Sharif - ansvarlig redaktør i det politiske og religiøst uavhengige magasinet Qiadat - sa til NTB like etter slagsmålet at det muslimske miljøet har fryktet at noe slikt kunne skje.- En flere år gammel maktkamp innad i moskeen har gjort at styret har ekskludert flere medlemmer. Det har vært gjort forsøk på å megle, men disse har mislyktes, og det har ført til at to fraksjoner står steilt mot hverandre, sa Sharif, som selv ikke har tilknytning til moskeen.Verste dagenDen profilerte Ap-politikeren Khalid Mahmood var selv til stede under bønnen. Han betegnet dagen som den verste i de 30 årene han hadde bodd i Norge.- Dette er trist og leit, og det må bli en løsning på dette, sa Mahmood til NTB.Han mener det bare var tilfeldigheter som gjorde at ikke liv gikk tapt da mennene stormet inn i moskeen. Inntrengerne hogg vilt rundt seg med kniv, ifølge Mahmood.