Forskningssjef: - Norge ikke lenger en stor sjøfartsnasjon

Erling Holmøy, forskingssjef ved SSB, slakter rederienes påstander om at de er en av landets viktigste næringer. - Det er vanskelig å kjenne seg igjen i deres beskrivelse. De har lite med dagens virkelighet å gjøre.

Næringsliv
Rederinæringen har ropt høyt om farene som truer den norske maritime næringen som følge av regjeringens rederiskatt, hvor norske rederier nå har en skattegjeld på tilsammen 21 milliarder kroner.Forskningssjef Erling Holmøy ved Statistisk Sentralbyrå sier til Økonomisk Rapport (ØR) at han anser rederinæringens påstander og uttalelser i forbindelse med rederiskatten som skremselspropaganda.- Rederiforbundets tall er sterkt misvisende. Det er vanskelig å kjenne seg igjen i deres beskrivelse. Det har lite med dagens virkelighet å gjøre. Vi er ikke lenger en stor sjøfartsnasjon, sier Holmøy til ØR. Han får støtte av økonomiprofessor Guttorm Schjelderup.- De bidrar mye mindre enn de selv mener. De viser til sin egen betydning for den maritime klyngen, da betyr det blant annet 100.000 arbeidsplasser. I den utredningen hører alt fra lofotfiskere til deler av olje- og gassvirksomhet. Ingen tror vel at vi slutter å å fiske eller utvinne olje fordi skip i utenriks sjøfart må betale litt skatt, sier Schjelderup, som ledet det regjeringsoppnevnte rederiskattutvalget, til tidsskriftet.