Havila Shipping ASA har ervervet ytterligere 70 prosent av andelene i KS Havila Neptun. Selskapets vil etter dette eie 100 prosent av skipet. Havila Shipping ASA har ervervet ytterligere 70 prosent av andelene i KS Havila Neptun. Selskapets vil etter dette eie 100 prosent av skipet. Ankerhandteringsfartøyet er av typen Havyard 842 design og skal leveres fra Havyard Leirvik i første kvartal 2008. Fartøyet er 75 meter langt, maskinkraft på 17.500 HK, og bollardpull (trekkraft) på ca 200 tonn.Kjøpsprisen for de siste andelene i skipet er basert på en fartøypris tilsvarende om lag 375 millioner kroner.