IMF regner med at veksten i 2007 vil bli på 5,2 prosent, og at den synker til 4,8 prosent i 2008.Den største trusselen mot verdensøkonomien er problemene i finansmarkedene som oppsto da det ble kjent at mange amerikanske boliglån i den såkalte subprime-sektoren vil bli misligholdt. Uroen har fått konsekvenser for banker andre finansinstitusjoner over hele verden, skriver IMF i sin halvårlige rapport World Economic Outlook. (©NTB)