Steinsvik har vært en aktiv og framsynt industrileder i utviklingen av ny teknologi og miljøvennlige produksjonsmetoder i bergverksindustrien, heter det i begrunnelsen.Videre har Ordensrådet lagt vekt på at Steinsvik har utvist et betydelig samfunnsengasjement ved tilrettelegging for ny produksjon av elektrisk kraft ved bygging av gasskraftverk i tilknytning til bedriften i Fræna.Dekorasjonen overrekkes 1. november av fylkesmann Ottar Befring i Møre og Romsdal. (©NTB)