Industribygger får St. Olav

Stein Sturla Steinsvik fra Molde er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk næringsliv.

Steinsvik har vært en aktiv og framsynt industrileder i utviklingen av ny teknologi og miljøvennlige produksjonsmetoder i bergverksindustrien, heter det i begrunnelsen.Videre har Ordensrådet lagt vekt på at Steinsvik har utvist et betydelig samfunnsengasjement ved tilrettelegging for ny produksjon av elektrisk kraft ved bygging av gasskraftverk i tilknytning til bedriften i Fræna.Dekorasjonen overrekkes 1. november av fylkesmann Ottar Befring i Møre og Romsdal. (©NTB)