Handelsoverskuddet i årets ni første måneder var på 1.003 milliarder kroner, viser offisielle tall fra myndighetene. Dette er mer enn fjorårets samlede handelsoverskudd som var på 959 milliarder kroner. Handelsoverskuddet i årets ni første måneder var på 1.003 milliarder kroner, viser offisielle tall fra myndighetene. Dette er mer enn fjorårets samlede handelsoverskudd som var på 959 milliarder kroner. Inflasjonen i årets første åtte måneder var på 3,9 prosent, og årets inflasjon vil derfor trolig passere 4 prosent. Myndighetene vedtok i desember 2006 et inflasjonsmål på 3 prosent. (©NTB)