Til tross for kuttet er det langt igjen til havforskernes anbefaling på 835.000 tonn.Hvor stor den norske kolmulekvoten blir først klart etter at Norge har forhandlet med Færøyene og EU om kvoter for andre fiskeslag senere i år, melder Fiskaren.Norge har rett på 26,25 prosent og er dermed garantert 301.952 tonn kolmule. Denne kvoteandelen er forventet å øke etter forhandlinger med EU og Færøyene. Blant annet må Færøyene gi Norge kolmule som tilsvar på sitt torskefiske i Barentshavet.I år byttet Norge til seg 140.000 tonn, og etter kvotebyttet har Norge i år en samlet kolmulekvote på 545.770 tonn. Med en kilopris på 1,60 kroner er verdien på kolmulefisket her i landet på om lag 870 millioner kroner.Kolmule er en fisk i torskefamilien og brukes mest som industrifisk til produksjon av mel og olje. (©NTB)