Forrige uke var eksportprisen for fersk laks på 24,39 kroner per kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med uke 40 da prisen var 24,77 kroner per kilo.I forrige uke endte eksportkvantumet for fersk laks på 10.399 tonn, mot 10.289 tonn i uke 40. Dette er en økning på 1,1 prosent.Det ble eksportert 1510 tonn frossen laks i forrige uke, og prisen var 24,32 kroner per kilo.