Nye tall fra ligningsmyndighetene som Aftenposten presenterer viser at straffeskatt og politianmeldelser ikke har hatt noen avskrekkende virkning på mange drosjeeiere i hovedstaden.339 drosjeeiere i Oslo er tatt for skattejuks og momsjuks for 415 millioner kroner i perioden 2000- 2002. Skattegranskerne fikk raskt mistanke om at den svarte kjøringen fortsatte, og ti av de 339 eierne som ble tatt for juks i første runde, ble plukket ut i et nytt kontrollprosjekt.I tillegg har Oslo ligningskontor satt i gang bokettersyn hos 32 eiere som ikke har vært gransket tidligere. De ni første av disse i alt 42 bokettersynsrapportene er nå klare. Tre av disse ni er blant de 339 som allerede er tatt for skattejuks.De tre som allerede er tatt for juks, har unndratt mest, vel 23 millioner kroner. En av dem, en 36-åring, har alene unndratt 17 millioner kroner fra beskatning på tre år. De ni eierne har utbetalt i alt 18,5 millioner kroner i svart lønn til i alt 382 sjåfører.- Vi blir ikke ferdig med dette. Vi kommer til å få større saker enn vi hadde i forrige runde, Dette viser med all tydelighet at vi trenger de nye regelendringene vi har foreslått, sier direktør Jan-Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor.Blant forslagene som nå ligger på bordet, er at alle kjøreinntekter skal innrapporteres direkte fra drosjesentralene til ligningsmyndighetene. Det skal stilles nye krav til taksametrene, og drosjeløyver skal kunne inndras før en jukser får rettskraftig dom. (©NTB)