Nordea kjøper Kongsberg Automotive

Nordea-fond flagger kjøp av aksjer i Kongsberg Automotive ASA.

Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS har kjøpt 185.000 aksjer i Kongsberg Automotive ASA. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 2.309.364 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,2 prosent av registrert aksjekapital.