ØMU-landene fikk et handelsoverskudd på 1,3 milliarder euro i august 2007, viser foreløpige tall fra Eurostat ifølge Bloomberg News. Til sammenligning var det ventet et nullresultat i perioden.I forrige måned ble overskuddet revidert fra 4,6 milliarder til 5,7 milliarder euro.