Nordic Mining har utarbeidet endelig forslag til planprogram for utvinning av rutil (TiO2) i Engebøfjellet. Som ledd i arbeidet med forslaget har Nordic Mining sammen med Naustdal kommune gjennomført scopingseminar med høringsinstanser og interessegrupper. Forslaget er i dag oversendt til Naustdal og Askvoll kommuner for behandling.Utredningene som er beskrevet i planprogrammet, vil foregå i gjenværende del av 2007 og 2008 med endelig høring og behandling tidlig i 2009. Undersøkelser er startet i tilknytning til deponering av avgangsmasse i Førdefjorden. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennomfører bl.a. undersøkelser av bunnfauna og strømningsforhold.Nordic Mining følger med dette tidsplanen for prosjektutvikling av rutilforekomsten i Engebøfjellet, heter det i meldingen.