Mattilsynet og Helse- og Velferdsetaten i Oslo fant det søndag forsvarlig at anbefalingen om å koke drikkevannet i Oslo oppheves. Dette skjer etter vurdering av analyseresultatene av vannprøver de siste dagene og en betenkning fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.Onsdag morgen ble store deler av Oslos befolkning som får vannet fra Oset vannrenseanlegg, anbefalt å ikke drikke vann rett fra springen. Folk ble isteden bedt om å koke vannet i tre minutter for å forsikre seg om at man ikke fikk i seg giardia-parasitten.Funn av både giardia-parasitten og cryptosporidium-parasitten i vann på tre steder i Storo-området førte til at helsemyndighetene grep inn.«Fullt ut tilfredsstillende» og «helt normalt» var uttrykk som ble brukt om status på hovedstadsvannet på pressekonferansen søndag, der alt som kryper og går av ekspertise sto til pressens rådighet.Vann- og avløpssjefen opplyser at det fortsatt en stund fremover vil bli tatt prøver langt ut over det normale i Oslo-området.- Hyppighet og antall prøver vil vi avgjøre i samråd med helsemyndighetene og mattilsynet, sier Finn Johansen. (©NTB)