Ingen av landets fylker har tilnærmelsesvis så dårlig beskyttelse av drikkevannet som Oslo.Listen, som er ajourført per mai i år, forteller at hovedstaden ikke har vannverk som beskytter med ultrafiolett (UV) stråling eller ozonering-biofilter, og byen har heller ikke vannverk som beskytter mot grunnvann. Bare 69.000 personer av en halv million er beskyttet mot Giardia via ett vannverk som har koaguleringsutstyr.Hordaland, med Bergen som hadde et stort Giardia-utbrudd høsten 2004, har til sammen 121 vannverk som beskytter 309.900 personer mot Giardia. 87 vannverk som dekker 274.400 personer har UV, fem vannverk er beskyttet med membranfiltrering, fire er utstyrt med koaguleringsutstyr, mens 25 Hordaland-vannverk har utstyr som beskytter drikkevannet mot grunnvann. (©NTB)