Av landets 27 politimestre er bare fire kvinner. Av 303 lensmenn er bare 25 kvinner.For å nå målet om en kvinneandel blant politiutdannede ledere på 20 prosent, må politidirektør Ingelin Killengreen og hennes stab innstille seks kvinner til politimester når 13 politimestre skal ansettes av Kongen i statsråd innen utgangen av året.- Vi klarer ikke å nå måltallet vi satte oss med 20 prosent kvinnelige ledere med politiutdanning innen utgangen av 2007. Målet har vært for ambisiøst, medgir avdelingsdirektør Ingunn Roe i Politidirektoratet overfor Adresseavisen.Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF), har heller ingen tro på at målene nås i denne ansettelsesrunden.- Det er langt igjen til måloppnåelse og det er grunn til å spørre om realismen i egne målsettinger, sier Arne Johannessen. Lederen av PF mener det også må gjøres en jobb internt i politidistriktene for å få opp kvinneandelen. (©NTB)Foto: Scanpix