Politiet klarer ikke likestillingsmål

Politidirektoratet vil ikke nå egne mål for likestilling når de om kort tid skal tilsette 13 nye politimestre.

Av landets 27 politimestre er bare fire kvinner. Av 303 lensmenn er bare 25 kvinner.For å nå målet om en kvinneandel blant politiutdannede ledere på 20 prosent, må politidirektør Ingelin Killengreen og hennes stab innstille seks kvinner til politimester når 13 politimestre skal ansettes av Kongen i statsråd innen utgangen av året.- Vi klarer ikke å nå måltallet vi satte oss med 20 prosent kvinnelige ledere med politiutdanning innen utgangen av 2007. Målet har vært for ambisiøst, medgir avdelingsdirektør Ingunn Roe i Politidirektoratet overfor Adresseavisen.Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF), har heller ingen tro på at målene nås i denne ansettelsesrunden.- Det er langt igjen til måloppnåelse og det er grunn til å spørre om realismen i egne målsettinger, sier Arne Johannessen. Lederen av PF mener det også må gjøres en jobb internt i politidistriktene for å få opp kvinneandelen. (©NTB)Foto: Scanpix