- Vi er kommet til at forslaget vil være i strid med Grunnlovens paragraf 97, sier Frode Elgesem til Dagens Næringsliv (DN).Sammen med sine advokatkollegaer i advokatfirmaet Hjort, Frode Innjord og Erik Keiserud, har han på vegne av Norges Rederiforbund gjort en vurdering om forslaget til rederiskatt er i strid med Grunnlovens bestemmelser om at ingen lov kan gis med tilbakevirkende kraft.-
Uten sidestykkeIkke skattekreditt
Advokatene angriper finansminister Kristin Halvorsens forslag om at cirka 14 milliarder kroner, to tredjedeler av hva rederiene har utestående i skattekreditt, skal betales til staten i overgangsperioden til den nye skatteordningen hvor rederiene skal slippe å betale skatt utover en tonnasjeavgift tilsvarende en skatteavgift på 0,6 prosent.- Dette er en tilbakevirkning som er helt uten sidestykke. Den går 11 år tilbake, sier Elgesem.- Det kreves sterke samfunnsmessige hensyn for å godta en slik tilbakevirkning, fortsetter han ovenfor DN. Han peker også på at det heller ikke kan kalles skattekreditt.- Vi mener at det rettslig og faktisk er galt å kalle deete en skattekreditt. Reelt og rettslig har reglene medført skattefritak, sier han.Geir Axelsen, statssekretær i Finansdepartementet, forklarer at det er gjort en grundig juridisk vurdering og mener at Stortinget har sitt på det tørre.- Hvis Stortinget slutter seg til de vurderinger vi har gjort, er vår vurdering at staten vil stå trygt, sier han til DN.