- Vi har ingen planer om å flytte, snarere vurderer vi å flagge hjem deler av flåten, sier Olav Sollie, viseadministrerende direktør, i rederiet Leif Høegh til Økonomisk Rapport (ØR). Det økonomiske tidsskiftet har spurt de 30 største rederiene om konsekvensene for rederierne etter den nye skatteordningen.
Velger å bliKlarer segLiker nullskatt
Til tross for at norske rederier må betale tilbake skatten på 21 milliarder kroner som de gjennom ti år har opparbeidet seg (to tredjedeler skal betales tilbake, resten skal investeres i miljøtiltak), så velger rederne altså å bli. Fremtidsutsiktene lagt av regjeringen, som åpner for et nytt skatteregime på lik linje med resten av EU-landene (0,6 prosent skal betales i skatt, altså tilnærmet nullskatt), ser ikke avskrekkende ut for fortsatt rederidrift med Norge som base.Likevel har rederinæringen klaget hardt og lenge fordi skatten må tilbakebetales. De har varslet utflagging, og store konsekvenser for landets maritime næring. Men nå viser det seg likvel at hjemme er best. Rederiet Leif Høegh får en skatteregning på 1,2 milliarder kroner. Det skal de klare, mener Sollie.- Vi skal vel overleve, vi er ikke der at vi får problemer med driften, sier Sollie til ØR. Han liker den nye skatten på 0,6 prosent.- Den er gunstig. Samtidig er den null på Bermuda. Det blir en stor forskjell når vi er så store. Vi vurderer likevel å flytte mer av flåten tilbake til Norge, det kommer an på om vi kan stole på om de nye reglene vil vare.Om rederiene nå kan stole på regjeringen fremover, er det som også bekymrer de øvrige i næringen. Og til tross for stor skattegjeld så sier rederne til ØR at det ikke vil gå utover driften. Men investeringskapasiteten i tiden som kommer er de fleste enige om at vil bli kraftig redusert.