Hittil har KLP engasjert seg i selskaper som kobles til grove brudd mot menneskerettigheter i Burma. Nå styrker selskapet sitt engasjement ytterligere i form av en "føre var"-strategi ved å identifisere hvilke av deres investeringer som har operasjoner i høyrisikoland som Burma.KLP vil gjøre dette sammen med sin leverandør GES Investment Services og andre investorer som den svenske kirken og Folksam. - Våre kunder er veldig urolig over utviklingen i landet og ser naturligvis en kobling mellom den politiske og den finansielle risikoen. EUs nye sanksjoner mot handel med tømmer, metaller og edelstener bekrefter problematikken i høyrisikoland som Burma. Men disse sanksjoner berører bare en prosent av Burmas handel med EU. Vi må fortsette å finne måter å håndtere de resterende 99 prosent, sier Magnus Furugård, administrerende direktør i GES Investment Services.