Det meldes om fire VLCC-slutninger fra Gulfen i dag. Ifølge Reuters går samtlige VLCCer østover. Tre av dem får rater på WS 58, WS 59 og WS 60, tilsvarende en inntjening på rundt 23- til 25.000 dollar per dag. Det er i øvre sjikt av siste tilsvarende slutninger.