Sykdommer i hjernen og nervesystemet er den vanligste årsaken til sykehusinnleggelser i Norge. Risikoen er stor for at de fleste av oss opplever MS, CP, epilepsi, migrene, demens, Parkinsons eller andre av disse sykdommene i løpet av livet - som pasient eller pårørende.Fredag 11. oktober ble Hjernerådet stiftet på Rikshospitalet. Initiativtaker er professor i nevrologi, Leif Gjerstad.- I de nærmeste årene vil omfanget av disse lidelsene øke dramatisk i takt med at aldersprofilen endrer seg. Myndighetenes og samfunnets engasjement er i dette perspektiv ikke godt nok i dag. Det trengs en større oppmerksomhet og satsning på denne gruppen av sykdommer som samlet sett antakelig utgjør den største gruppen innen vårt helse- og sosialvesen, sier Gjerstad til NTB.Han er nå leder i det nyopprettede Hjernerådet, som har fått bred oppslutning og positiv respons fra pasientgrupper og fagmiljøer.De tause pasienteneI styret for Hjernerådet sitter også Kjetil Sundet, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.- Vi tror dette vil gagne pasientgruppene fordi de hver for seg er svært sårbare, i og med at de i stor grad er drevet av frivillige, pasienter og pårørende. Med relativt små medlemstall blir det vanskelig for dem å bli hørt, sier han.En av disse pasientorganisasjonene er Cerebral Parese-foreningen.- Vi er en pasientgruppe som får lite oppmerksomhet innen rehabilitering og forskning. Vi håper dette samarbeidet får positive ringvirkninger for våre medlemmer, sier generalsekretær Knut Wærstad i CP-foreningen.Han mener mange som har hjernerelaterte lidelser sliter med de samme problemene: Mannen i gata har ofte mangelfull kunnskap om både CP, MS, Parkinsons, epilepsi, migrene, Alzheimers, autisme og hjerneslag - hva det egentlig er og hvordan man bør forholde seg til hjernerelaterte lidelser.- Som en synlig aktør kan vi sammen få oppmerksomhet rundt problemstillingene, og kanskje ta livet av en del myter og vrangforestillinger om de ulike diagnosene, sier Wærstad. (©NTB)