Ti konkurser

Mandag ble ti konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund.

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i følgende selskaper:Oslo: DL Entreprenør Ltd..Hedmark: Pedersen O AS.Telemark: K C Restaurering AS; Tingaard Ivan Limited.Nordland: Bioprint AS; Competia AS.I tillegg ble det kunngjort åpnet fire personlige konkurser.