Det viser undersøkelser avisa Fiskaren har gjort. Avisa har gått gjennom eksportstatistikkene for torsk for de ni første månedene i år, og alt tyder på at handelen med hvitfisk i Europa har blitt «hvitere».Tallene viser en sterk økning i eksporten av torsk til land som Portugal, Nederland og Storbritannia - land som tok imot store mengder ulovlig fanget fisk fra Barentshavet.Totalt er det solgt nesten 6.000 tonn mer torskeprodukter de første ni månedene i år i forhold til samme periode i fjor. Eksportverdien av disse produktene har økt med 800 millioner kroner.Tall fra Norges Råfisklag viser også at det e levert 11.000 tonn mer russisk fisk i Norge i år enn i fjor. Økningen gjelder i hovedsak fiskeslag som torsk, sei og hyse.Høyere priserSamtaler med representanter for fiskerinæringa, forskning og forvaltning peker også i én retning - det ulovlige fisket i Barentshavet har gått kraftig tilbake.- Prisene på torsk og torskeprodukter som selges til Portugal, har økt merkbart den siste tida, og vi har opplevd prisstigninger på mellom 15 og 20 prosent for noen av produktene. Samtidig har den eksporterte mengden til Portugal økt, og begge deler har skjedd uten at det har vært merkbar endring i torskeforbruket i Portugal. Derfor regner vi med at både mengde- og verdiøkningen skyldes at svartfisket torsk har forsvunnet fra markedet og er erstattet med lovlig fanget og omsatt fisk, sier konserndirektør Terje Kjølsøy i Aker Seafoods.- Betydelig reduksjonOgså i Fiskeridirektoratet og ved Havforskningsinstituttet er det enighet om at «svartfisket» er redusert det siste året.- Vi har ikke tallfestet hvor mye det ulovlige fisket har gått tilbake det siste året, men vi mener det har skjedd en betydelig reduksjon, sier kontrollsjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratet.- Vi mener også at det ulovlige fisket er redusert det siste året, sier forskningssjef Harald Gjøsæter ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Han sier det også er mye som tyder på at torskeleveransene til Russland har økt det siste året. (©NTB)