Prosjektets prislapp er 1,2 milliarder kroner.Avtalen er inngått med Karachi Water & Sewage Board. Aqualyng skal finansiere, bygge og drive det planlagt rekordstore avsaltingsanlegget i Hawks Bay vest for Pakistans største by.Ifølge kontrakten skal anlegget kunne håndtere daglige vannleveranser på 114.000 kubikkmeter. Men det ser ut til at anlegget blir større enn først antatt, og Aqualyng er derfor innstilt på å bygge et anlegg med dobbelt så stor kapasitet, skriver Adresseavisen.Døgnleveransene vil dermed nærme seg det tredoble av gjennomsnittsforbruket i Trondheim kommune. En slik utvidelse betyr at prislappen på anlegget stiger fra snaut 700 millioner kroner til cirka 1,2 milliarder kroner.Aqualyng-anlegget vil dekke forbruket til cirka 1 million mennesker, men skal også forsyne industri i Karachi.Aqualyng skal bygge selve anlegget, og selskapet skal inngå kontrakter med leverandører og entreprenører.Selv om Aqualyngs eiere er forholdsvis pengesterke, må selskapet finansiere investeringen med lån fra lokale banker, Verdensbanken og spesielle utviklingsbanker. Dette arbeidet er nå i gang.Aqualyng må se langt etter avkastning på investeringen. Pengene vil først strømme inn når vannleveransene kommer i gang. Da blir det månedlige oppgjør etter avtalt pris per kubikkmeter ferskvann. Vanlig prisnivå skal være 5-9 kroner. (©NTB)