TTS Marine ASAs Dry Cargo Handling-divisjon har gjennom sitt datterselskap TTS Ships Equipment AB i Gøteborg inngått kontrakt på i alt ca. 60 millioner kroner for leveranse av skipsutstyr til seks skip med overlevering innen utgangen av 2009, går det frem av en børsmelding.Kontrakten med Odense Steel Shipyard Ltd. i Danmark gjelder leveranse til 6 RoRo-skip, og omfatter konstruksjon, leveranse og installation av komplette RoRo-systemer som utvendige dører, samt hekk- og sideramper for inn- og utkjøring av rullende materiell.