Styret i Schibsted-avisen Aftonbladet har besluttet å gi fra seg det finansielle og operasjonelle ansvaret for den nystartede TV-kanalen TV7 til det svenske selskapet C4 Partners AB. Overtakelsen skjer med finansiell effekt fra og med den 15. oktober og operasjonell effekt fra og med den 23. oktober.TV7 hadde per 30. september 2007 et negativt driftsresultat på 71 millioner svenske kroner, hvorav 17 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Det føres restruktureringskostnader på 5 til 10 millioner kroner i tredje kvartal som følge av overtakelsen.