Ulstein-konsernet kjøper det nederlandske skipsdesignselskapet Sea of Solutions. Ifølge DN skal selskapet i løpet av året overta majoriteten av aksjene selskapet. Nytt navn Ulstein Sea of Solutions.- Vi ser mange likheter mellom Sea of Solutions og Ulstein-konsernet. Det er spennende å se hva som kan komme ut av det når to så innovative selskaper slår hodene sammen, sier administrerende direktør Tore Ulstein i Ulstein International ifølge DN.- Det endelige oppkjøpet er ikke gjort, men vi har blitt enige om prisen. Nå skal vi inn i selskapet å verifisere at innholdet i det vi kjøper samsvarer med prisingen, sier Ulstein.