Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg med 28.000 personer til 337.000 personer pr 13. oktober, viser sesongkorrigerte tall fra landets statistikkmyndigheter.Til sammenligning var det ifølge Bloomberg News ventet et antall førstegangssøkende på 312.000 personer i perioden.Forrige ukes tall ble revidert opp fra 308.000 til 309.000 personer.