Amerikansk boligbygging falt 10,2 prosent i september til en sesongjustert årstakt på 1,191 millioner enheter. Det kraftige fallet har nå resultert i det laveste byggestartnivået på 14 år, ifølge Bloomberg.Til sammenligning var det ventet et fall på 4,0 prosent til 1,280 millioner enheter, ifølge Bloomberg News.Tallmaterialet viser også at antall nye byggetillatelser falt 7,3 prosent til en takt på 1,226 millioner enheter.Høyere lånekostnader og innskjerpede utlånsregler er ventet å ville fortsette å påvirke både boligbygging og boligsalg fremover. Den svake utviklingen bidrar dessuten til å bygge opp under forventninger om nye rentekutt fra Fed.Carl Riccadonna ved Deutsche Bank Securities i New York mener utviklingen bare blir verre og verre. - Nedgangen vil fortsette minst frem til midten av neste år. Det vil helt sikkert bli flere rentekutt fra Fed, sier han ifølge Bloomberg.