Vann- og avløpsetaten i Oslo samarbeider med Sivilforsvaret i arbeidet med å få organisert utkjøringen av vannet.Det viser seg nå at vannbehovet ved sykehusene ikke er så prekært som først antatt, opplyser Oslo kommune.Disse sykehusene skal få tilkjørt vann: Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.I tillegg til egne tanker har Vann- og avløpsetaten i Oslo fått låne tankbiler fra Tine meierier til utkjøringen. Mannskaper ved Skullerud vannrenseanlegg står klare til å fylle opp vanntankene. (©NTB)