Yara International ASA styrker sin produksjonsbase gjennom investering i en ny ureaenhet ved Sluiskil-fabrikken i NederlandInvesteringen øker ureaproduksjonen med cirka 45 prosent til 3.500 tonn per dag fra 2011, og skaper med dette en fabrikk i verdensklasse, fremgår det av en melding.Byggestart er ventet i 2008 og den totale investeringskostnaden er beregnet til om lag 300 millioner euro.- Økte naturgasspriser i såkalte `stranded gas` regioner som Midtøsten har styrket den relative konkurranseevnen til europeiske ammoniakkfabrikker. Det har dermed blitt mer interessant å oppgradere effektive europeiske ammoniakkfabrikker som Sluiskil hvor vi kan dra fordel av ureaoppgraderingsmarginer fra overskuddkapasiteten på ammoniakk og forbedre vår portefølje av ferdigvarer. I tillegg til dette vil erstatningen av eksisterende kapasitet redusere vedlikeholdskostnader og øke anleggets energieffektivitet, sier finans- og strategidirektør Sven Ombudstvedt i Yara International.Den nye ureaenheten vil bli integrert inn i eksisterende anlegg i Yara Sluiskil. Om lag 70 prosent av ammoniakkproduksjonen ved anlegget anvendes i dag i produksjonen av gjødselprodukter og resten transporteres til andre produksjonsanlegg i Yara eller selges til eksterne aktører. Når mer ammoniakk oppgraderes på anlegget til urea, flytende gjødsel, AdBlue og andre ferdigvarer, reduseres Yaras eksponering overfor det internasjonale ammoniakkmarkedet. Denne integrasjonen vil også ytterligere forbedre energieffektiviteten og redusere vedlikeholds- og driftskostnadene.